1. Heniek (300.00 zł) - 2. Dariusz (63.00 zł) - 3. Alexandra (32.00 zł) - 4. siwyX (25.00 zł) - 5. S.K. (12.00 zł) - 6. DwK (10.00 zł) - 7. Marcin (6.00 zł) - 8. Pineska (3.00 zł) - 9. Mariusz (3.00 zł) - 10. Olka (3.00 zł)

1. Heniek 300.00 zł

2. Dariusz 63.00 zł

3. Alexandra 32.00 zł

4. siwyX 25.00 zł

5. S.K. 12.00 zł

6. DwK 10.00 zł

7. Marcin 6.00 zł

8. Pineska 3.00 zł

9. Mariusz 3.00 zł

10. Olka 3.00 zł